Wednesday, 05/10/2022 - 14:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU!
 • Phan Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0945965763
  • Email:
   pkhue.c1p2.bl@sobaclieu.edu.vn
 • Mã Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988950856
  • Email:
   mathanhthuy.pgdbl@sobaclieu.edu.vn
 • Lương Hiếu Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01277555877
  • Email:
   luonghieukhiem@gmail.com
 • Ngô Hồng Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918277466
  • Email:
   ngohongtu.pgdbl@sobaclieu.edu.vn
 • Tạ Huỳnh Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0939957997
  • Email:
   tahuynhmyhanh.pgdbl@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Thiện Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0944425977
  • Email:
   tranthienkhiem.pgdbl@sobaclieu.edu.vn
 • Quách Thị Song Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946155591
  • Email:
   quachsonghao.pgdbl@sobaclieu.edu.vn