Wednesday, 05/10/2022 - 15:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU!
 • Nguyễn Tiến Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939957434
  • Email:
   Nguyễn Tiến Tuấn
 • Lê Thị Phương QUyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ThS
  • Điện thoại:
   0918117504
  • Email:
   lethiphuongquyenp7@gmail.com