Wednesday, 05/10/2022 - 16:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU!
 • Huỳnh Chí Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0949666433
  • Email:
   huynhchihieu.pgdbl@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913732453
  • Email:
   nguyenthanhtung.pgdbl@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Bằng Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   ThS Quản lý Giáo dục
  • Điện thoại:
   0913826126
  • Email:
   tranbangphi.pgdbl@sobaclieu.edu.vn