Wednesday, 05/10/2022 - 16:18|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU!
Văn bản liên quan

Về việc phát động phong trào "Trường giúp trường" trong toàn ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Bạc Liêu

Ngày ban hành:
25/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chương trình công tác tháng 12/2021

Ngày ban hành:
01/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/01/2021
Ngày hiệu lực:
04/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực