Wednesday, 05/10/2022 - 14:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU!
Ngày ban hành:
11/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chương trình công tác tháng 5/2022

Ngày ban hành:
26/04/2022
Ngày hiệu lực:
26/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chương trình công tác tháng 01 năm 2022

Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Khuyến khích học sinh trung học cơ sở nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để áp dụng vào thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học.

Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chương trình công tác tháng 12/2021

Ngày ban hành:
01/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc phát động phong trào "Trường giúp trường" trong toàn ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Bạc Liêu

Ngày ban hành:
25/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực