Wednesday, 05/10/2022 - 15:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU!
Ngày ban hành:
05/12/2018
Ngày hiệu lực:
05/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/12/2016
Ngày hiệu lực:
15/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/09/2016
Ngày hiệu lực:
23/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/08/2016
Ngày hiệu lực:
19/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/08/2012
Ngày hiệu lực:
01/08/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/08/2012
Ngày hiệu lực:
01/08/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/07/2012
Ngày hiệu lực:
20/07/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/07/2012
Ngày hiệu lực:
20/07/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực