Wednesday, 05/10/2022 - 15:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU!

Kế hoạch, thể lệ thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII (2018-2019)

Ngày ban hành:
03/01/2018
Ngày hiệu lực:
26/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kết luận họp Hiệu trưởng tháng 12

Ngày ban hành:
12/12/2017
Ngày hiệu lực:
12/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kết luận họp Hiệu trưởng tháng 10

Ngày ban hành:
27/11/2017
Ngày hiệu lực:
20/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực