Wednesday, 05/10/2022 - 15:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU!
Văn bản liên quan

Chương trình công tác tháng 5/2022

Ngày ban hành:
26/04/2022
Ngày hiệu lực:
26/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chương trình công tác tháng 01 năm 2022

Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực