Wednesday, 05/10/2022 - 14:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU!
Văn bản liên quan

Chương trình công tác tháng 01 năm 2022

Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Khuyến khích học sinh trung học cơ sở nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để áp dụng vào thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học.

Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc phát động phong trào "Trường giúp trường" trong toàn ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Bạc Liêu

Ngày ban hành:
25/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chương trình công tác tháng 12/2021

Ngày ban hành:
01/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực